na vrh

Novo

Onoga dana kada nauka počne da proučava nematerijalne pojave, za jednu deceniju će postići više nego za sve vekove do sad.

   

E-mail: slobodniuniverzitetsrbije@gmail.com