na vrh

GENETSKI KOD - Miloje Rakočević

Nauka » GENETSKI KOD - Miloje Rakočević

“Priroda radi po minimumu promene, po najboljoj mogućoj proporciji, najboljoj mogućoj simetriji i najboljoj mogućoj harmoniji “                                                         

                                                                                                                              Miloje Rakočević, “Koncept prirodnog zakona”