na vrh

Misija

Slobodni univerzitet Srbije na Internetu je besplatan, nema indekse, ispite i diplome, ne deli titule, niti obavezuje na bilo kakvu suvišnu administraciju uobičajene birokratije.

Naši predavači se ne predstavljaju sa „dr. profesor, dekan, rektor…“, već su učitelji čistog znanja i neposredno prenose naučne i umetničke ideje.

Kriterijum: Odabir - po srodnosti!

 

Razlog osnivanja Slobodnog Univerziteta Srbije

Na uobičajenim univerzitetima postajete “učena neznalica”, što znači da stičete specijalizovana znanja, ali da ne upoznajete suštinu i pravi smisao struke kojom se bavite.

I suštinsko, generičko znanje, kao i svako drugo znanje, mora se propustiti kroz filter lične svesti... zato je najvažnije da učenik iznutra žudi za saznanjem, što mu daje moć da evoluira ka višim nivoima.

Mnoge škole umesto da otkrivaju prava prirodna znanja, one ih “izmišljaju” u obliku simboličke nauke, koja  dejstvuje intelektualno, psihološki i socijalno, ali ne objašnjava kosmološku osnovu našeg života...

U tom smislu sam otkrio da i takozvane egzaktne nauke, kao geometrija, logika, aritmetika... i prirodne, kao biologija, hemija, fizika... imaju svoje potpuno neshvaćene ezoterijske osnovne pojmove, kao što su, na primer: tačka, broj, naročito broj nula, substancija, individual, priroda logičke relacije, pojam istine, etra, materije, vremena. Sve su to nejasni elementarni pojmovi kojim operišemo nesvesni njihovog realnog ekvivalenta. Nesvesni smo i same svesti.

Evo koje je pravo stanje znanja nekih savremenih nauka:

  • Biologija ne zna šta je život.
  • Psihologija ne zna šta je duša.
  • Matematika ne zna šta je broj.
  • Fizika ne zna šta je materija.
  • Filozofija ne zna šta je Svet.

U šta verujemo:

  • Zakoni Fizike ujedno su moralni zakoni Univerzuma.
  • Dobrota je harmonija - sklad delova medjusobno i sa celinom.
  • Zlo je disharmonija.
  • Svest je najdublja instanca postojanja i ima najveću stvaralačku moć.

 

O Duhovnom iskustvu

Nemoralni ljudi ne mogu da prime najviša znanja, naprosto zato što je najviše znanje - izvorna dobrota. Dobrota je mudrost sveukupnog postojanja, (nepromenljivo stanje osnovne beskonačne celine). Zlo je vezano za kombinatornu “inteligenciju” jednakih i nejednakih delova.

Kosmička moralnost najvišeg karaktera otvara Vam mogućnost bivanja u Dobru, a resursi Dobra su beskonačni, jer proističu iz Svesti i Vremena koji su neograničeni, dok su resursi zla, materijalno ograničeni, (napr. količinom novca, oružja, kvantumom informacija).

Dobro uvek pobedjuje, jer je iznad zla, odnosno iznad svakog fizičkog procesa.

Dobrota je osnovno prirodno stanje, mir, odsustvo promene; dok svaki proces ima i relativnu destruktivnu komponentu, ali je oročen, ima trajanje - traje dok se energije ujednačavaju kroz sukob, posle koga i medju delovima nastupa mirovanje, ekvilibrijum, nepokretnost, relativno dobro.

Univerzalna Svest ima tu osobinu da je uvek ista, nezavisna od svakog kretanja, svake promene prostora i mase, ona je realna dobrota i u svakodnevnom životu ispoljava se kao stalna sadašnjost – večnost sadašnjeg trenutka.

Velimir Abramović