na vrh

Nauka

"Današnji naučnici zamenili su eksperimente matematikom, i tako, odlutaju zavedeni jednačinama gradeći strukture bez ikakve veze sa realnošću. … Maksvelova elektromagnetika je poezija, ja je uopšte ne koristim u svom radu, kao ni diferencijalni račun."                                                                                                 Nikola Tesla (pismo časopisu Pathfinder)

“Cilj celokupne nauke je otkrivanje prirodnog matematičkog jezika koji radi sam po sebi, to jest spoznaja prirodne matematike koja proizvodi stvarnost.”                                Velimir Abramović   (predavanje na Univerzitetu Lomonosov)