na vrh

SPANDA

Teatar » SPANDA

  SPANDA (“božanska iskra”) – spontana kosmička reakcija (kreativni impuls) koja se braća podsvesnom.

  Dok god veliki resursi uslovljavaju realizaciju umetničkog dela, kreativni pojedinci nisu u mogućnosti da prikažu svoje ideje (jer nemaju potrebna materijalna sredstva).

  Nova epoha kulture neće robovati tim uvreženim običajima i svoje predstave će realizovati krajnje skromno, sa duhom originalne inventivnosti.

  NOVA EPOHA KULTURE zasnovana je na umetnosti koja je oslobođena licemernih stereotipa koji guše esencijalnu ideju. U pozorištu su to: kozmetika, šminka, pakovanje ili glazura, poput glamurozne scenografije, šljaštećih kostima, raskošnih orkestara i svega onoga za čiju realizaciju su potrebna velika materijalna sredstva.

  Afirmišemo stvaralaštvo koje se može realizovati skromnim materijalnim sredstvima; u kome je prioritet - IDEJA predstavljena IGROM – kao najkreativnijim oblikom života!

  Umetnost mora da oplemenjuje i razvija kritičku svest, a ne samo da zabavlja publiku.

  Pogledajte intervju na Youtube. LINK>

  Otvaramo mogućnost zainteresovanima iz svih oblasti umetnosti, koji iskreno žele da uče ili razvijaju svoje kreativne sposobnosti, da nam se priključe; ne iz profiterskih motiva, nego zato što imaju potrebu da prikažu svoje ideje i doprinesu ostvarenju nove kulturne epohe.